Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Bolsward
INHOUD

    Routes:

  1. Marne route. Ronde van 21 km.
  2. Bolsward - Makkum. Een tocht van 21 km.
  3. Ronde van 21 km langs de Blauwhuisterpollen. Startpunt in Greonterp bij Blauwhuis.

Kano verhuur in Wolsum dichtbij Bolsward: Kootje bij de Brug, Wolsumerketting 5, 8774 PK Wolsum, tel.: 0515-569908 of 06-22273586.

Kamperen aan het water bij zwembad/camping Vitaloo.

Startpunt aan het Kruiswater vlakbij de brug van snelweg A7.

Verlaat de snelweg A7 bij afslag 17 richting Bolsward. Je volgt de Harlingerstraat naar het centrum. Je gaat over de brug rechtsaf de Stoombootkade op. Deze gaat over in de Turfkade. Je gaat rechtaf over de brug en gelijk weer rechtaf over de Gasthuissingel. Het startpunt is net voorbij de bocht naar links. De weg heet Gleibakkerij. Hier is een boothelling, kanosteiger en er zijn toiletten (alleen in de zomer open).

Marneroute. 21 km.

Vanaf het Kruiswater ga je rechtsaf langs de camping/zwembad. Vervolgens ga je weer rechtsaf. Bij de eerste viersprong begint rechtsaf de met borden gemarkeerde Marne-route (21 km). Het is de moeite waard eerst linksaf te gaan voor een rondje door de stadsgrachten. Houd steeds rechts aan en dan kom je weer op de viersprong terug. Dan ga je naar het noorden voor de Marneroute. Aan de rand van de stad ga je bij de eerstvolgende viersprong rechtsaf. Dit is de Kloostervaart. Er zijn verschillende zijtakken naar boerderijen toe. Blijf steeds op het breedste water. Je komt langs het dorpje Hidaard. Hier ga je bij de T-splitsing rechtsaf. Het volgende dorp is Oosterend. Hier zijn verschillende bochten en kruisingen. Even lijkt het of je juist van Oosterend weg vaart, maar als je de borden volgt (of anders het breedste water), dan kan het niet mis gaan. De kerk van Oosterend is een heel mooi plekje voor een pauze. Hier is een steigertje. Achter de kerk kun je door de heel smalle grachtjes een rondje varen. Dan vervolg je de route naar het noorden toe. Bij de T-kruising ga je linksaf de Bolswarder Trekvaart op. Dit is een bredere vaart die je helemaal terug naar Bolsward kunt volgen. Onderweg kom je langs Wommels. Bij de brug is in een oud kaaspakhuis museum It Tsiispakhús gevestigd met een expositie over zuivel. Na Wommels kom je nog langs het dorpje Burgwerd.

GPS Kruiswater: Lat. 53.0588 Lon. 5.5199

Bolsward.

Beeld van een visser met kind.

Bolsward.Bolsward - Makkum. 21 km.

Vanaf het Kruiswater ga je naar het noorden en dan voor het centrum naar links. Houd bij de splitsing rechts aan en ga daarna twee keer linksaf. Je bent nu op de Makkumervaart. Langs de watertoren ga je onder de lage brug van de snelweg door. Na een tijdje is rechts een zijvaart naar Longerhouw. Een leuk gehuchtje met maar 60 inwoners. Even verder is links een zijvaart naar Exmorra. Hier is niet veel te zien, het loopt dood bij een boeren erf. Vervolg de tocht op de Makkumervaart tot je een houten brug ziet. Hier ga je rechtsaf het Van Panhuyskanaal op. Houd er rekening mee dat hier af en toe jachten voorbij varen. Ga steeds rechtuit tot in het centrum van Makkum. Hier is door de jachthaven veel toerisme, en er zijn ook verschillende terrasjes om uit te kiezen voor een pauze. Vanaf het centrum ga je onder de ophaalbrug naar het zuiden. Volg de hoofdvaart tot je een stuk buiten Makkum terug komt op het Van Panhuyskanaal. Ga rechtsaf en volg het lange rechte kanaal tot het eind. Bij de T-kruising ga je linksaf. Je komt langs Tjerkwerd en na een tijdje ben je terug in Bolsward. Ga linksaf onder de snelweg door en je bent terug bij het startpunt.

GPS Kruiswater: Lat. 53.0588 Lon. 5.5199
GPS Longerhouw: lat. 53.0691 Lon. 5.4782

Longerhouw.Ronde van 21 km langs de Blauwhuisterpollen. 4 overdraagpunten.

Naar het startpunt Greonterp:

Neem van de snelweg A7 afslag 19 Nijland en volg de borden Wolsum en Blauwhuis. In Blauwhuis is een viersprong met een bordje die de richting naar Greonterp aangeeft. Net voor het gehuchtje is een brug. Dit is het startpunt.
Alternatief startpunt is bij camping De Bearshoeke in Oudega. je kunt hier direct aan het meer Oudegaasterbrekken kamperen. Maar dan moet je om op de beschreven route te komen eerst het meer oversteken.

Vanaf Greonterp ga je naar het westen. Na korte afstand kom je bij een boerderij al bij de eerste overdraging. Vervolg de route en ga bij een T-kruising rechtsaf. Je komt langs het dorp Dedgum en vervolgens weer bij een T-kruising. Hier ga je rechtsaf de Workumertrekvaart inde richting Bolsward op. Je komt langs de Panhuijsbrug en het dorpje Tjerkwerd. Bij Bolsward kun je linksaf onder de snelweg door voor een bezoek aan het stadje. Vervolgens kom je hier weer terug om de tocht voort te zetten. Het kanaal is nu een stuk breder en een beetje saai. Je komt voorbij Wolsumerketting. Vervolgens ga je de tweede zijvaart rechtsaf in. Op dit stuk moet je een paar keer overdragen. Als je langs de boerderij op de foto komt moet je nog een keer overdragen voordat je bij de meertjes komt. De Blauwhuistervennen bestaan uit 3 meertjes. De eerste heet Rietmeer. Je steekt over in zuidelijke richting en aan de overkant zie je rechts een doorgang naar het tweede meer, het Sipkemeer. Aan de zuidkant kun je onder een spoorbrug door richting Oudega. Hier is net voorbij de brug een goede steiger, waar je een pauze kunt houden. Voor het vervolgen van de route moet je echter de noordelijke oever volgen om bij de doorgang naar het derde meer, Het Vliet, te komen. Hier is in het midden een eiland. Je kunt er links langs varen. Als je vervolgens om het eilandje heen naar rechts vaart in de richting van de kerktoren van Blauwhuis, kom je bij een vaart uit. Vanaf hier is het niet ver meer naar het startpunt in Greonterp.

Mapmyfitness: www.mapmyfitness.com/nl/bolsward-friesland/bolsward-blauwhuisterpollen-route-1142927

GPS Greonterp: Lat. 53.0160 Lon. 5.5198

Westhem.

Laatste boerderij voordat je na nog een keer overdragen bij het Rietmeer komt.

Het Vliet.

Onder de brug door ga je rechtsaf de Workumertrekvaart richting Bolsward op.