Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Franeker
INHOUD

Ronde van 18 km. die begint in Tzum. Geen overdragingen.

Geen kanoverhuur op deze route.
Kamperen aan het water bij Boerencamping Ny Herema.

Naar het startpunt:

Verlaat de snelweg A7 (Afsluitdijk - Joure) bij afslag 17 Bolsward. Rij in noordelijke richting over de N359 in de richting Wommels. Na 10 km. sla je linksaf de Berkwerterleane op in de richting Tzum. Het startpunt is aan de rechterkant tegenover de eerste huizen van het dorp. Hier is een kleine parkeerplaats langs het water.

Vanaf het startpunt ga je naar rechts en meteen linksaf de Oude Meer op. Dit is een mooie en stille vaart door de Friese weilanden. Er zijn geen wegen dichtbij en je ziet alleen een enkele boerderij. Volg de hoofdvaart tot het einde waar je linksaf de Franeker Vaart op gaat. Deze vaart is wat breder, maar ook tamelijk stil. Je komt voorbij Welsrijp (500 inwoners). Hier is een kerkje uit de 11de eeuw, maar vanaf het water zie je alleen nieuwe huizen. Aangekomen bij het Van Harinxmakanaal ga je linksaf. Dit kanaal is breed en je kunt hier vrachtboten en grotere jachten tegenkomen. Franeker is niet ver meer en het eerste wat je ziet is een schrootverzamelplaats aan de linkerkant. Hier kun je rechtsaf een kanaal op dat staat aangegeven als "Kleiroute". Je kunt via de achterkant van Franeker richting Dokkum varen. Deze route gaat echter rechtuit. In Franeker is een lage hefbrug. Je kunt er met de kano net onderdoor. Met een Canadees moet je mogelijk overdragen (drukke weg!) of wachten tot de brug open gaat. Na de brug passeer je rechts een klein doodlopend stukje water. Vervolgens ga je schuin rechtsaf de brede zijvaart op. Onder de brug ga je scherp rechtsaf het smalle grachtje op dat door het centrum van Franeker loopt. Je komt voorbij het bekende Planetarium van Eise Eisinga. Bij de Y-kruising houd je links aan. Buiten het centrum ga je linksaf het water op dat om de binnenstad loopt. Vervolgens rechtuit kom je weer op de vaart naar het Van Harinxmakanaal. Hier ga je rechtsaf en na een kort stukje linksaf. Dit is een mooi en smal water waarover je terug naar Tzum vaart.

GPS Tzum: Lat. 53.1554 Lon. 5.5645

Tzum.

Tzum.

Franeker.

Franeker.

Franeker.