Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Eernewoude
INHOUD

Route van 17 kilometer. Met deze route kom je op kanalen, meren en in De Oude Venen. Je moet 3 keer overdragen.

Camping:

Camping It Wiid, Kooidijk 10, Eernewoude (tel: 0511-539223). Grote camping waar je direct aan het water kunt kamperen.

startpunt bij het Pettebosk:

Vanaf de weg Leeuwarden - Drachten neem je de afslag Eernewoude. Net voor het dorp ga je linksaf in de richting van camping It Wiid. Voorbij het gemaal aan de linkerkant ga je rechtsaf richting de camping. Na 100 meter is rechts een dagrecreatieterrein met een parkeerplaats. Aan de overkant van de weg is het startpunt van deze route bij de ingang van het educatieve park Pettebosk.

Route van 17 kilometer

Vanaf de kanosteiger vaar je door het Pettebosk en bij de T-kruising ga je linksaf. Bij de volgende T-kruising weer linksaf. Na een kort stukje wijst een bord "kanoroute" rechtsaf naar de overdraagplaats.
Aan de overkant van de weg ga je linksaf de Eernesloot op. Vaar voorbij het gemaal en onder een brug door. Je komt langs de uitkijktoren, waar een kanosteiger is gemaakt. Even verder ga je linksaf de Veertigmad Sloot op. Halverwege de Lange Sloot is het tweede overdraagpunt. Aan het eind is het derde overdraagpunt. Hier ga je rechtsaf de Lange Sloot op en even verder linksaf langs de boerderij en even verder een kleine molen. Aan het eind van de vaart kom je links uit op de veenplassen de Saiter Petten. Hier ga je naar rechts en steekt in westelijke richting het meer helemaal over. (Eventueel kun je de route inkorten door in plaats van naar rechts, rechtuit naar de overkant op de 6 palen af te varen, waar je direct kunt overdragen naar de Oude Venen) Hier en daar steken plukjes riet uit het water. Aan de overkant kun je links van het meer af. Via een heel klein meertje kom je weer op open water. Houd hier links aan. Ga links langs het huisje met het opvallende zwarte botenhuis de vaart op. Dit is de Skeane Sloot. Er komt een bocht naar links. Voorbij de kleine inham links kun je linksaf De Oude Venen in. Je kunt hier rondvaren en dan kom je op dezelfde plek weer terug. Als je het gebied ingaat kun je na een stukje rechtsaf. Er zij hier verschillende vennetjes die met kleine slootjes met elkaar zijn verbonden. Houd nu steeds links aan. Vroeger kon je hier een rondje varen, maar dit is nu helemaal dichtgegroeid. Er zijn verschillende kleine doorgangen al moet je wel eens bukken voor overhangende takken. Vanaf het eerste petgat kun je aan de overkant (rechts) een kort slootje in, waar een overdraagpunt (met kanosteigers) is naar de Saiter Petten. Terug op de Skeane Sloot vervolgen we linksaf de route. Je komt weer op een meer uit. Recht voor je zie je een eiland. Ga voor het eiland langs rechtsaf in zuidelijke richting. Vervolgens om de fuiken heen rechtsaf een brede vaart op. Dit is de Folkertsloot. Een stukje verder is rechts een grote inham. Vaar hier rechtuit voorbij. Als je recht een molentje ziet kun je linksaf een meer op. Neem de eerste doorgang (dus voor het eiland) en volg de linkeroever. Je kunt hier min of meer rechtuit (langs een klein eilandje) een vaart op. Dit is een korte doorgang naar het volgende meer, De Petten. Houd links aan en ga om de landpunt heen linksaf. Hier steek je in noordoostelijke richting een stuk open water over. Waar het meer smaller wordt, is links een zijvaart. Dit staat met een bord "De Kop van Jacobi" aangegeven. Ga rechtuit hier voorbij. Het water wordt weer breder en je komt op een meer de Kruisdubbe. Hier ga je linksaf de Fokkesloot op. Rechts zijn een aantal inhammen, maar je moet links aanhouden en op de hoofdvaart blijven. Rechts zie je dan camping It Wiid. Vervolgens ga je rechtsaf het meer Eernewoudster Wijd op. Links zie je Eernewoude en je vaart rechtuit. Voorbij de recreatiewoningen ga je rechtsaf. Je steekt het meertje over en gaat onder een brug door. Aan de overkant kom je op het dagrecreatieterrein bij een kanosteiger uit

GPS Pettebosk: Lat. 53.1301, Lon. 5.9555

Startpunt bij het Pettebosk tegenover het dagrecreatieterrein.

Uitzicht over de Eernesloot.

Overdraagplaats Veertigmad Sloot naar de Lange Sloot.

Langesloot.

Oude Venen.

Oude venen.It Fryske Gea

Tussen Leeuwarden en Drachten ligt een mooi natuurgebied met veenplassen. Hoewel veel water niet toegankelijk is, is er ruim voldoende over om meer dan een dag rond te varen. Doordat de meren niet erg diep zijn, staat er ook bij een flinke wind nooit echt veel deining. Maar het is natuurlijk veel mooier om hier op een stille dag te gaan varen. In de zomer is dit gebied een geliefd watersportgebied. Het kan er dan aardig druk zijn op het water. De meeste schippers zoeken in de loop van de middag een ligplaats op, en dan wordt het echt het domein voor de kanovaarder. Heel aantrekkelijk zijn De Oude Venen, een gebiedje dat voorheen alleen voor kano's toegankelijk is, maar waar nu helaas ook motorbootjes rondtuffen. Hier zijn mooie kruip-door-sluip-door slootjes die de verschillende meertjes verbinden. Veel mensen huren in Eernewoude een kajak voor een tochtje hier naartoe. Het is ongeveer twee kilometer van Eernewoude, dus dat is voor iedereen wel te doen.

Wikesland

Het gebied langs de Eernesloot heet Wikesland en Reid om 'e Kride (geen idee wat dat betekent) en is kort geleden heringericht en beter toegankelijk gemaakt met wandelpaden. Langs de Eernesloot is een uitkijktoren gebouwd.

Jan Durkspolder

Hier kun je een ronde van 6 km. varen. Heb ik nog niet geprobeerd.