Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Hunze
INHOUD

Hunze Route, een ronde van 18,2 km. met 3 overdraagpunten.

Kanoverhuur:

Update 2019: De laatste 2 km. naar het noorden van Leiding 2 naar het Zuidlaarder Kanaal zijn afgesloten. Het is dus feitelijk niet meer mogelijk een ronde te varen.

Naar het startpunt te Spijkerboor:

Vanaf Assen neem je de N376 in oostelijke richting (Winschoten). Neem afrit 35 richting Eexterveen. Door het dorp blijf je rechtuit rijden. In Spijkerboor ga je linksaf en je ziet het startpunt net over de brug.
Vanaf Groningen rij je over de A28 in zuidelijke richting (Assen). Neem afslag 36 richting Gieten. Vervolgens neem je de afslag richting Anloo. Bij de rotonde ga je rechtuit. In het dorp ga je rechtsaf richting Spijkerboor. Het startpunt is net voor de brug aan de linkerkant.

Ronde van 18,2 km.

Bij het instappunt is een parkeerplaats. Bij de brug kun je wat eten of drinken bij "'t Keerpunt".
Vanaf het startpunt ga je naar links (noord). De eerste meander links is een doodlopend stuk. Deze is gedurende het broedseizoen (15 maart tot 15 juni) niet toegankelijk. Alle andere meanders zijn, voor zover niet door ondiepte onbevaarbaar, het hele jaar toegankelijk. Ook de hoofdstroom kan ondiep zijn. Het diepste water is in de buitenbocht. Volg de vele bochten. Onderweg kom je langs een paar kanosteigers. Bij De Groeve ga je onder een brug door. Je passeert enkele woonboten en een kleine jachthaven. Vervolgens ga je scherp linksaf het Zuidlaarder Kanaal op. Net voorbij een molen is bij een houten voetbrug links een kanosteiger
Hier kun je overdragen naar het afwateringskanaal "Leiding 2". Je moet een vrij drukke weg oversteken.
Je vaart over de Leiding 2 naar het zuiden. Na 5,2 km. kom je bij een stuw. Er zijn uitstapplaatsen zodat overdragen geen probleem is. Na de tweede bocht naar links splitst het kanaal. Je houdt links aan en volgt de smallere vaart. Je gaat door een smalle duiker en even verder is een overdraagplaats naar de Hunze. Ook hier zijn goede kanosteigers. Je gaat linksaf en na een korte afstand kom je terug in Spijkerboor.

Zuidlaren

Vanaf de overdraagplaats bij De Groeve is het 1,4 km. naar het eind van het kanaal in Zuidlaren. Hier is geen kanosteiger, maar het is niet al te moeilijk om op de kant te komen. Je kunt hier de museum molen De Wachter bezoeken.

Stroomopwaarts 20 km.

Van veel oude meanders is oorspronkelijke stroom hersteld. Je kunt een aardige afstand stroomopwaarts varen. Hoe verder je komt, hoe meer stroming er is. Dit hangt ook af van de hoeveelheid neerslag in de afgelopen tijd. Van Spijkerboor naar de splitsing Voorste Diep en Achterste Diep bij Gasselternijveen is 20 km. Vanaf hier is de rivier gekanaliseerd en minder interessant.

Downloadbare GPS-track 18,2 km: Hunzeroute.

Startpunt Spijkerboor.

Spijkerboor.

Hunze.

Oude meander van de Hunze.

Hunze.

Molen"De Boezemvriend" aan het Zuidlaarder Kanaal. Bij de brug is een kanosteiger waar je kunt overdragen naar het afwateringskanaal "Leiding 2".

Uitzicht vanaf de brug over het Zuidlaarder Kanaal.

Instapplaats aan de Leiding 2.
De instapplaatsen zijn in 2017 verwijderd. Overdragen is nu een stuk moeilijker.

Overdraagplaats bij de stuw.
De instapplaatsen zijn in 2017 verwijderd. Overdragen is nu een stuk moeilijker.

Bij de overdraagplaats naar de Hunze.

Youtube

Films van Casper Reininga: De Hunze in de zomer. en De Hunze in de winter.