Johans Kayak Site   www.kanoroutes.nl

Lauwersmeer
INHOUD

  1. Ronde van 27 km. langs de westkant van het Lauwersmeer en door Friesland via de Zuider Ee, Dokkumer Grootdiep en de Oude Zwemmer.

  2. Een ronde van 37,5 km. langs Zoutkamp en terug door het Keegensterried.

Startpunt Nieuwe Dokkumer Zijlen:

Het startpunt is gemakkelijk te vinden. Vanaf Leeuwarden ga je naar het oosten op de N355. Net voor Buitenpost ga je bij een rotonde linksaf de N538 op richting Lauwersoog. Voorbij Kollum maakt de weg een bocht naar rechts en vervolgens naar links. Het startpunt is rechts net over de brug. Hier is een parkeerterreintje en een goede kanosteiger.

1. Een ronde langs de westkant van het Lauwersmeer en door Friesland via de Zuider Ee, Dokkumer Grootdiep en de Oude Zwemmer.

Afstand is 27 km. Met een omweg naar Dokkum is dit 33 km. Startpunt is bij de sluizen de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Hier is een kleine camping:"De Brandgans", telefoon: 0511-408579. Geen kanoverhuur. Niet aan te bevelen bij harde wind, vooral niet als die uit het noorden of noord-oosten komt.

De sluis Willem Loréslûs is een belangrijke verbinding tussen Friesland en het Lauwersmeer en de Waddenzee. Vanaf het beginpunt varen we naar het oosten over het Dokkumer Diep (zie foto hierboven). Het water is buiten de vaargeulen erg ondiep, maar met een kano is dit geen probleem. Na een bocht naar links wordt het water breder. Je passeert een eilandje aan de linkerkant. Hier is een aanlegplaats waar je aan land kunt. Voorbij het eiland volg je op enige afstand de linkeroever. Er kan bij noordelijke wind flink wat golfslag staan. Vanaf hier ga je na 1,5 km linksaf de Raskes op. Een smalle vaart waarvan de ingang wordt gemarkeerd door een houten driehoek op het eind van een strekdam van brokken steen. Volg deze vaart voor 1,5 km door een prachtig stuk natuur naar de sluis van Ezumazijl. Hier is aan de rechterkant een kanosteiger. Je draagt de kano over de dijk en dan de brug over. Bij de sluis negeer je het bord Verboden Toegang, want de kanosteiger is hier vlak achter de stenen rand. Vanaf hier volg je de Zuider Ee voor 7 km in westelijke richting. Het laatste stuk loopt het water langs een weg (N361). Als je rechts een parkje ziet waar vaak mensen zitten te vissen kun je linksaf (voor een omweg langs Dokkum ga je rechtuit, en in Dokkum twee keer linksaf). Je komt nu op een kleine vaart met verschillende bochten. Het loopt dood bij een oude steenfabriek. Hier moet je links uitstappen, een weitje oversteken, dan over een dam een tweede weitje oversteken, een ijzeren hek over en nog een weitje oversteken, dan rechts nog een ijzeren het over en bij het fietspad zijn de restanten van een kanosteiger te vinden. De plek is gemarkeerd met een paal met een gele kop. Overdraagafstand 150 meter. Het klinkt ingewikkeld, maar het is wel te doen. Bij het Dokkumer Grootdiep ga je linksaf. Dit kanaal was rond 1600 een zee-arm waarover grote driemasters tot in Dokkum konden varen. Bij storm kwam de vloed ook tot in het centrum. Voor een snelle terugtocht volg je het Dokkumer Grootdiep tot aan het beginpunt. Je kunt de route dan met ongeveer 3 km inkorten. Voor een interessantere maar ook wat moeilijkere terugtocht ga je na 1,5 km rechtsaf. Na een korte afstand loopt het water net voorbij een brug dood. Achter de brug is een steigertje. Er ligt wel eens een boot dwars over het water onder de brug. Die kun je opzij duwen. Aan de andere kant is ook een steigertje, maar door de hoge waterstand stond die onder water toen ik er was. Volg de sloot naar het oosten en volg de bocht naar rechts. Gezien de vele waterplanten is dit een beetje een dood stuk. Bij een molen (zie foto hieronder) moet je nogmaals overdragen. Hier zijn geen steigertjes, maar de kanten zijn laag. Even verder ga je bij een T-kruising linksaf de Oude Zwemmer op. Na een tijdje kom je bij een stuw. Bij een schuurtje met een rond dak kun je met wat moeite bij de hoge houten kant eruit. Alternatief is even verder rechts bij de stuw eruit. Je moet dan wel wat riet en brandnetels plat slaan om je een weg te kunnen banen. Vlak hierachter loopt een slootje waar je goed kunt instappen. Volg de Oude Zwemmer tot aan het eind. Net voor het einde kun je rechtsaf en meteen linksaf een meertje op. Hier kun je goed uitstappen. Je moet hier het dijkje met een weg overdragen. Aan de andere kant is een vaart met een kanosteiger. Die is door de vele begroeiing vanaf de weg niet te zien. Je moet net voor het eerste witte reflectorpaaltje je een weg banen door het riet. Vaar de inham uit en ga linksaf. Het water maakt een grote bocht naar rechts en je komt terug op het Dokkumer Grootdiep. Vanaf hier is het 2,5 km terug naar het beginpunt. Net voor de sluis is aan de linkerkant een kanosteiger.

GPS Willem Loréslûs: Lat 53.3170, Lon 6.1593.
GPS Ezumazijl: Lon 53.3587, Lat 6.1485.

Bij het startpunt Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Lauwersmeer.

Ezumazijl.

Zuider Ee.

Oude steenfabriek langs het Dokkumer Grootdiep.

Ounemeer.2. Een ronde langs Zoutkamp en terug door het Keegensterried 37,5 km.

Het startpunt is net als bij de vorige beschrijving bij de brug en sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Vanaf Nieuwe Zijlen vaar je oostwaards. Na een bocht naar links komt het op een slenk uit. Je kunt het eilandje Senner Oog rechts of links passeren. Aan de westkant is een aanlegplaats. Verderop kom je op het Lauwersmeer. Volg de rechter oever langs de Sennerplaat. Een stukje van het land af zijn stenen dijkjes gemaakt om het land tegen golfslag te beschermen. Het water hier achter is eigenlijk domein voor de vogels, maar in geval van nood kun je hier beschutting zoeken. Je moet dan een brede slenk, het Simonsgat, oversteken. Aan de overkant volg je de in het water gestoken takken die de ondiepten aangeven. Verderop is nog een slenk, maar die is een stuk smaller. Net er voorbij maakt het land een bocht naar rechts. Dit is de ingang van de Zoutkamperril die naar Zoutkamp gaat. Als je Zoutkamp nadert ga je het kanaal rechts in. Dan kom je bij Friese Sluis. Hier is een kanosteiger en moet je over de hoge dijk met schrikdraad heen. Er is wel een houten opstapje gemaakt om zonder schokken aan de andere kant te kunnen komen. Ik had er twee uur over gedaan om tot hier te komen.

Het Munnekezijlsterried maakt een grote bocht naar rechts. Je komt voorbij de dorpjes Lauwerszijl en Munnekezijl. Bij de brug van Munnekezijl is een picknicktafel en er is zelfs een wc. Voorbij Munnekezijl ga je de eerste zijvaart naar rechts in. Je komt bij een brug met rechts een rij boerderijen. Dit heet De Leegte. Na 300 meter ga je rechtsaf een smalle zijvaart in, het Keegensterried. Je komt bij een betonnen dam met ijzeren deuren. Hier moet je overdragen. Deze vaart zit vol kronkels. Er zijn een paar zijslootjes, die na een kort stukje zichtbaar zijn afgedamd. Je volgt dus steeds de hoofdvaart. Op een zeker moment is er een scherpe bocht naar links van bijna 180 graden. Dan zie je grote satellietschotels in de verte. Verderop kom je hier vrij dicht langs. Als je Kollum nadert kom je bij een nieuw gemaal. Er zijn kanosteigers, maar de kanten zijn erg glad. Even verderop is een oude sluis. Deze lijkt me met de bouw van het gemaal vrij nutteloos, maar hij is er nog steeds en de sluisdeur is soms dicht. Die zal denk ik door de stroming wel open gaan zodra het gemaal gaat pompen. Een graafmachine heeft hier mooie schuine kanten gemaakt, maar die zijn voor het in- en uitstappen niet handig. Even verderop ga je rechtsaf het bredere kanaal op. Aan het eind ga je onder een brug door en dan weer rechtsaf. Dit is het Dokkumer Diep. Na een bocht naar links zie je rechts de brug waar het start en eindpunt van deze tocht is. Er is een kanosteiger links net voor de brug.

GPS Willem Loréslûs: Lat 53.3170, Lon 6.1593.
GPS Munnekezijl: Lon 53.3017, Lat 6.2742.

Simonsgat.

Zoutkamperril.

Zoutkamperril.

Keegensterried.

Keegensterried.